Skip to main content

'T Recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge bestaende in meditatien, gebeden en danck-seggingen door C. Drelincourt, P. Du Moulin, en verscheyden andere godt-geleerden Item, De klachte van een swaermoedige ziele, over 't gebruyck van 't H. Avondtmael, met een nevensgaende troost, door S. Simonides Als mede De nootsakelijckheydt des H. Avontmaels; neffens een belijdenisse des geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven, door G. Udemans Noch is op nieuws hier by-gevoeght De reyse na Beth-El, of Het huys Godts ..

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)